Sisteme regenerabile

Sisteme regenerabile


Sursele regenerabile de energie (energia eoliana, energia solara, energia hidroelectrica, energia oceanelor, energia geotermala, biomasa si biocombustibilii) constituie alternative la combustibilii fosili care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, la diversificarea ofertei de energie si la reducerea dependentei de pietele volatile si incerte ale combustibililor fosili, în special de petrol si gaze. Legislatia UE privind promovarea surselor regenerabile a evoluat semnificativ în ultimii 15 ani.  În anul 2018, s-a stabilit obiectivul ca, pâna în 2030, 32% din consumul de energie al UE sa provina din surse regenerabile de energie. În prezent au loc dezbateri privind cadrul de politici viitor pentru perioada de dupa 2030.

SC CLIMA THERM CENTER SRL este unul din principalii importatori nationali de echipamente care utilizeaza surse de energie regenerabile, echipamente care pot fi utilizate intr-o gama larga de aplicatii - rezidentiale, comerciale, industriale.


Subcategorii